O firmě Telprojekt, spol. s r.o.


Dovolujeme si Vám představit společnost Telprojekt, spol. s r.o., která se orientuje na investiční výstavbu v telekomunikacích.Společnost vznikla v r. 1995 z pracovníků dlouhodobě se zabývajícími projekční činností v místních a dálkových telekomunikacích a koncových přenosových systémů. Kromě pracovníků s bohatými zkušenostmi v oboru zaměstnává i mladé techniky se znalostí grafického software a zpracování dat. Společnost nemá přímou vazbu na dodavatelské, nebo výrobní organizace a není podporována zahraničním kapitálem. Spolupracuje však s řadou odborných telekomunikačních firem a to jak českých, tak i se zahraniční účastí. 
V současnosti se společnost
TELPROJEKT zabývá projektováním telekomunikačních sítí zejména pro ČESKÝ TELECOM, a.s. a jiné operátory. Součástí projektové činnosti je v těchto případech obvykle i veřejnoprávní projednání liniové stavby, získání rozhodnutí pro umístění stavby, případně stavebního povolení. Návazně se firma zabývá inženýrskou činností v investiční výstavbě – poskytováním služeb pro dodavatele výstavby sítí, jejichž návrh TELPROJEKT zpracoval. Jedná se převážně o projednání výstavby s majiteli nemovitostí a pozemků, výkopová povolení, zajištění výjimek z ochranných pásem, vyměření pozemků. Pro uvedené činnosti je držitelem živnostenského listu na projektování, montážní práce a „Pověření“ pro vstup do JTS. Externí spoluprací s oprávněnými dodavatelskými organizacemi je společnost TELPROJEKT schopna poskytovat ucelené dodávky tzv.“na klíč“. 

 Výřez projektu

V rámci projektových prací TELPROJEKT zajišťuje i vyhotovení map ve formátu JTSK a geodetické zaměření.

 Svetelna tabule

Společnost TELPROJEKT byla vybrána pro návrh a realizaci optické komunikační sítě pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Unikátně byla realizována síť pro dálniční informační systém DIS na dálnici D5 v úseku Mlýnec – Rozvadov, jako první tohoto typu v ČR.


SOS hlaska
TELPROJEKT nabízí díky dlouhodobým zkušenostem svých pracovníků projekty v oblasti výstavby dálniční sítě ŘSD – na instalace hlásek S.O.S. a meteostanic a rekonstrukce stávajících úseků dálnic.

V poslední době se dále navrhují i zcela nové systémy (např. sčítače dopravy, elektronické zabezpečení otvírání dveří na mostních objektech, monitorovací systémy, řízení vodohospodářských systémů podél dálnic).

  TELPROJEKT nabízí i návrh a realizaci takovýchto speciálních přenosových sítí.

  

 

Davidkova 98
182 00 – Praha 8
tel. +420283882558
http://www.telprojekt.cz
email:telprojekt@telprojekt.cz